ثروت

اگر می‌خواهید میلیونر شوید 9 نمونه از تغییرات در سبک زندگی که باید آن‌ها را به‌کارگیرید.

اگر می‌خواهید میلیونر شوید 9 نمونه از تغییرات در سبک زندگی که باید آن‌ها را به‌کارگیرید.

اگر می‌خواهید میلیونر شوید 9 نمونه از تغییرات در سبک زندگی که باید آن‌ها را به‌کارگیرید. فرمول ساده‌ای وجود دارد که اگر می‌خواهید موفق و پولدار شوید باید از آن تبعیت کنید. درآمد خود را بیشتر کنید ، کمتر خرج کنید و تا می‌توانید پس‌انداز کنید.  عالی به نظر می‌رسد –البته ، اما چگونه می‌شود این‌همه کار را باهم انجام داد؟ فرایند ازاینجا شروع می‌شود که اول باید تمایل خود برای رسیدن به آن نقطه را نشان دهید ، شیوه‌های ریسکی را امتحان کنید و از مسیرهای پاداش‌دهنده استفاده کنید.  شما باید الگوهای بد قبلی خود را دور بریزید و درک خود از ثروت را تغییر دهید. شما باید ذهنیت‌های حد وسط خود را دور بریزید و یک سری عادت‌های جدید در خود به وجود آورید تا بدین‌وسیله بتوانید موفقیت و ثروت خود را بادوام کنید. این 11 تغییر در سبک زندگی به شما کمک می‌کنید تا رویای ثروت را در حقیقت با چشم خود ببینید.

5 دی 96
نظر