بهبود رابطه با خود و دیگران

بهبود رابطه با خود و دیگران

1 بهمن 98 0 نظر

بهبود رابطه با خود و دیگران

بهبود رابطه اقدامی است که به فاکتورهای زیادی نیاز دارد؛ کمی از خود گذشتگی، کنار گذاشتن خودخواهی، بزرگ نمایی نقاط مثبت و ... . در روابط اجتماعی گاهی اوقات به بهبود رابطه نیاز می باشد.

بهبود رابطه:

بهبود رابطه و مهارت ایجاد یک رابطه موثر و مفید، یک مهارت ضروری در زندگی است که متأسفانه اغلب مواقع که باید از آن به عنوان یک راه چاره استفاده کرد، برعکس نادیده گرفته می شود. ولی باید اذعان داشت که هیچ گاه برای وقت گذاشتن روی مهارت ها و استعداد ایجاد رابطه و پایبندی به ارتباط با دیگران دیر نیست. به کمک بهبود رابطه کیفیت زندگی تان افزایش می یابد. 

بهبود رابطه با دیگران یکی از مهم ترین و حیاتی ترین مهارت های زندگی است. به خاطر این که بهبود رابطه، به همۀ جنبه های زندگی، در محیط خانه، محیط کار و روابط اجتماعی دیگر که می تواند شخصی یا اجتماعی باشد کمک می کند. بنابراین به واسطۀ بهبود رابطه خود با خود و با دیگران همیشه شاهد آرامش و پیشرفت در روابط اجتماعی خود خواهید بود.

بهبود رابطه به شما کمک می کند تا موقعیت سنج باشید و بدانید و آگاه باشید که در مورد چه موضوعاتی، با چه کسانی، چه زمان، کجا و چگونه ارتباط برقرار کنید و با هم صحبت کنید. ما در یک اجتماع زندگی می کنیم و همیشه در تعامل و همکاری با دیگران هستیم. چرا که این قسمتی از زندگی ما می باشد.

تأثیر بهبود رابطه در یک رابطۀ موثر

بهبود رابطه در ارتباط موثر 

تعریف. اگر در یک رابطۀ موثر و مفیدی، افکار، عقاید و احساسات به گونه ای دو طرفه باشد، به آن رابطه ارتباط موثر می گویند. در ارتباط موثر نیازی به بهبود رابطه وجود ندارد و شما با داشتن ارتباط موثر، همیشه در یک آرامش خاصی زندگی می کنید. در یک ارتباط موثر، با این که مهارت های کلامی شامل همان گفت و گو و مکالمۀ رایج است، مهارت غیر کلامی را نیز که شامل زبان و حرکات بدن، حالات صورت و تن صدا است، در بر می گیرد. بنابراین علاوه بر این که با واژه هایی که استفاده می کنید آشنا هستید، باید سعی کنید حین ارتباط، به حرکات بدن خود و تن صدای تان توجه داشته باشید. 

بهبود رابطه در یک رابطه موثر به مدیریت احساسات شما بستگی دارد. همچنین مدیریت احساسات خود پیش شرط داشتن یک رابطۀ موفق با خود و دیگران است. در بهبود را با خود باید به دنبال مدیریت چه باشیم؟ در بهبود رابطه با خود باید بدانید چطور با برخی احساسات مانند لذت، ناراحتی، خشم، تعجب، ترس، نفرت و غیره در رابطه باشید تا بتوانید خودتان را بهتر مدیریت کنید و در بهبود رابطه با خود موفق باشید.

اهمیت یک رابطه موثر

بهبود رابطه در یک رابطه موثر اهمیت بیشتری دارد. چرا که عمق روابط موثر بیشتر است و کسانی که در یک رابطه موثر سهیم هستند، همیشه باید به فکر بهبود رابطه موثر خود باشند.اما می خواهیم بدانیم رابطه موثر چرا اهمیت بیشتری دارد. افرادی هستند که خیلی بهتر از بقیه یا شاید بتوان گفت سخت تر از بقیه کار می کنند. این گونه افراد، نمی توانند همیشه تمام توجه هات را به خود جلب کنند.

بعضی مواقع مسئلۀ مهم این است که چگونه بتوانید به دیگران ایده های خود را بفروشید و یا این که آن ها متقاعد کنید. مهارت های ارتباطی شما را کمک می کند تا بتوانید بر دیگران اثرگذار باشید و به روابط بیشتری دست پیدا کنید. این مهارت بیشتر از آموختن یک زبان خارجی یا مهارت های دیگر مفید و مهم است. یک شخص با مهارت های ارتباطی خود، موفق می شود یک جایگاه شغلی بهتری نسبت به هم رتبه های خود به دست آورند.

ارتباط موثر یک ترکیبی از مهارت هایی خاص مانند ارتباط غیر کلامی، فن بیان، شنونده فعال بودن و هوش هیجانی بالایی می باشد. بنابراین، می توان ملاحظه کرد که بهبود رابطه در یک رابطه موثر تا چه حدی می تواند حتی بر موقعیت اجتماعی افراد تأثیر گذار باشد. 

شنونده خوب بودن در بهبود رابطه

بهبود رابطه در یک رابطه موثر حالا بیش تر از قبل مهم به نظر می رسد. شما به بهبود رابطه خود با دیگران و به ویژه با کسانی که رابطه موثری دارید، می توانید تمام جوانب زندگی خود را تحت تأثیر یک رابطۀ موثر و مفید قرار دهید. به اهمیت بهبود رابطه و رابطه موثر و بهبود یک رابطه موثر پی بردیم و بیان کردیم که بهترین موقعیت برای حضور در یک رابطه موثر، بهبود رابطه می باشد. همچنین اشاره کردیم که ما با مهارت های خاصی که داریم می توانیم بهبود رابطه خود را شکل دهیم. حالا می خواهیم بدانیم چگونه می توان مهارت های ارتباطی را بهبود بخشید.

چگونه مهارت های رابطه های خود را را بهبود رابطه بهبود بخشیم

بهبود رابطه همیشه اولین راه حل نیست. بنابراین بهتر است بر روی مهارت های ارتباطی و اجتماعی خود کار کنیم. برای بهبود رابطه خود با دیگران، مهارت های ساده زیر را در موقعیت های مختلف و واقعی تمرین کنید.

1.    سعی کنید با چشم تماس و رابطه قرار کنید: تفاوتی ندارد که درحال گوش دادن هستید یا حرف می زنید. با این حال نگاه کردن به چشم های فرد مقابل صحبت های شما را مثمرثمرتر می کند. تماس چشمی نشان گر علاقه و توجه شما می باشد. این مهارت در قانون جاذبه نیز صدق می کند.
 

2.    دربارۀ زبان بدن بیشتر بدانید: باید از این که بدن شما در حال انتقال چه پیغام هایی می باشد آگاه باشید. زبان بدن می تواند حتی بیش تر از یک ساعت گفت و گو دربارۀ شما صحبت کند.
 

3.    یک پیام خالص ارسال کنید: یعنی پیام های مبهم و دو پهلو ارسال نکنید. توجه داشته باشید که حالت های صورت شما، دست شما می توانند مانند بدن شما نیز صحبت کنند.
 

4.    ذهنیت خود را کنترل کنید: ذهنیت شما می تواند به بهبود رابطه شما کمک کند. بنابراین در مورد هیچ شخصی پیش داوری نکنید. آگاهانه انتخاب کنید. صادق، صبور و شنوندۀ خوبی باشید.
 

5.    یک شنونده کنش گرا باشید: در بهبود رابطه باید به دیگران نیز گوش دهید. مکالمۀ شما باید دو طرفه باشد. همان طور که شما دوست دارید حرف های تان شنیده شود، قطعاً طرف مقابل هم می خواهد که صحبت هایش شنیده شود. اعتماد به نفس داشته باشید و چیزی را مخفی نکنید.
 

6.    قضاوت نکنید: یکی از مخرب ترین اعمال در بهبود رابطه قضاوت کردن است. مطمئناً شما همه چیز را در مورد طرف مقابل خود نمی دانید. او هم همین طور است. بنابراین فکر قضاوت کردن را هم از سر خود بیرون کنید. این طوری نه تنها به بهبود رابطه خود کمکی نمی کنید، بلکه باقضاوت کردن اعتماد به نفس و تمرکز طرف مقابل را نیز تخریب می کنید.
 

7.    در زبان بدن حواس تان به تفاوت های خود باشید: در بهبود رابطه، به نوع فرهنگ، آیین، خانواده، زبان بدن متفاوت یکدیگر توجه داشته باشید. حواس تان باشید جهت رسیدن به خواسته خود، به تفاوت هایی که بین شما وجود دارد، به چشم مانع نگاه نکنید.
 

8.    شمرده و واضح صحبت کنید:  واژه ها را زیر لبی و نامفهوم به زبان نیاورید. معمولاً میزان شایستگی موقعیت اجتماعی افراد را از نحوۀ بیان کلمه ها مورد بررسی قرار می دهند.
 

9.    افکار مثبت داشته باشید: توجه داشته باشید، افکار مثبت بسیار طرف دار دارد. حتی در بهبود رابطه خود در تمامی ارتباطات خود، افکار مثبت شما نقش مفیدی را بازی می کنند.
 

10.    درک حالت های چهره: اگر تا به حال اصطلاح هوش هیجانی را نشنیده اید باید بدانید که در رابطه با مدیریت هیجانات و احساسات و دیگران می باشد. بنابراین، نگاه کردن به حالت های چهره بسیار مهم است. حتماً شنیده اید که می گویند: چشم ها دروغ نمی گویند. این یک واقعیت است. در بهبود رابطه نیز این موضوع بسیار موثر است و احساسات شما را منتقل می کند.

چگونگی تقویت رابطه با دیگران

موارد دیگر مانند: 

•    تأکید بر حل مشکلات

•    قابل اعتماد بودن، که بهبود رابطه را تضمین می کند

•    خودتان باشید

•    باید از برقراری رابطه لذت ببرید

•    و...
 

نظرات کاربران

شما هم میتوانید نظر خود را در رابطه با این مطلب برای ما ارسال نمایید.

برای ارسال نظر باید عضو سایت باشید، اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید اینجا را کلیک کنید.

captcha Refresh