به ندای درونی‌تان گوش کنید!

این ها پیام‌ها و الهاماتی هستند که در درون همه ی ما وجود دارند. و اگر به آنها بها دهیم و توجه کنیم، بال و پر پیدا می‌کنند.

ندای درون مسیر هدایت شماست به سمت آنچه واقعا دوست دارید. و آینده‌ی درخشان.

اثرمرکب پولسازی

برای پولسازی میلیاردی، ابتدا از ارقام چند میلیونی شروع کنید و روی آن متمرکز شوید. و وقتی هدف چند میلیونی را بدست آوردید، مبالغ بعدی را کم کم افزایش دهید.

انگیزه، میل و اشتیاق به پولسازی

اگر ثروت و پولسازی به خودیِ خود برایتان مهم و محرک و جذاب نیست، پس هدف‌های جذاب و انگیزشیِ دیگری برای خودتان تعیین کنید.

از نیروهای عظیم حاکم بر جهان کمک بخواهید!

همه چیز به همین فکر محدود و دنیوی محدود نمی شود. نیروهای درونیِ همه ی انسان ها با نیروهای عظیم تر حاکم بر جهان آفرینش در ارتباط هستند.

ثروتمند شو

جذب ثروت

مهم ترین قانون جذب ثروت، تنظیم نمودن ارتعاشات ذهنی ما در مسیر جذب ثروت می باشد. فرکانس های مشابه یکدیگر را جذب می کنند و زمانی که ما بتوانیم مدار های ذهنی خود را در مسیر مدار ثروت قرار دهیم، می توانیم به آن دست یابیم و بتوانیم با استفاده از پول، زندگی ایده آل خود را که همواره مد نظرمان است برای خود بسازیم. هنگامی که ما بابت نعمت هایی که خداوند در اختیار ما قرار داده شکرگزار هستیم، در زندگی خود شاد تر خواهیم بود و احساس رضایت بیشتری خواهیم داشت و در نتیجه می توانیم فراوانی نعمات را به خود جذب کنیم

قدرت تصور

مسیر حرکت پولسازی را برای خودتان ترسیم کنید!

از خودتان سؤالی شبیه به این را بپرسید: “برای اینکه بتوانم تا سال آینده این موقع ۱۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم باید چه کار کنم؟”

بعد بنشینید و تمام راه ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی را که از طریق آنها میتوانید این مقدار پول را بدست بیاورید روی کاغذ بنویسید.

همواره این روش ها را در فکر و روی زبانتان بارها و بارها مرور و تجزیه و تحلیل کنید.

از خودتان بپرسید که اگر فلان روش جواب نداد، کدام روش جایگزین بهتری است؟ اگر این یکی نشد، کدام یک را باید دنبال کنید.

تا زمانی که به یک راه حل درست و مطمئن نرسیده اید، باید شب و روز به این افکار و گفتگوهای درونی ادامه بدهید.

logo0